Informasjon om smittevern i kirken


Oppdatert 16.april 2021

 

Vi er alle, det siste døgn, blitt kjent med at vedvarende høye koronasmittetall i regionen medfører vedtak av strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Disse reglene gjelder på Nord-Jæren fra 16. april. 

Gjør deg godt kjent med Sola kommunes informasjon her: https://www.sola.kommune.no/informasjon-om-korona/regler-og-anbefalinger/

Arrangementer 

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede. 
  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. 

 

I tillegg til avgrensede aktiviteter for barn og ungdom i menighetene er begravelser og bisettelser en av de få arrangementstypene som ikke forbys. Det nye makstallet er 30 deltakere ved begravelser, og det gjelder i alle våre kirkebygg. Medvirkende (prest, organist, kirketjener, repr. fra begr.byrå og evt. solist kommer i tillegg).
 

Gudstjenester: Alle gudstjenester er avlyst inntil 27.april.
 

Ansatte tilknyttet menigheten er for det meste på hjemmekontor men du kan gjerne kontakte oss på mail eller telefon dersom du har noe på heart:

- post@sornesmenighet.no
- tlf nr 41221521 (dagl.leder Cecilie Fassotte)

 

Du kan også finne informasjon på Sola Kirkelige Fellesråd HER 

 

Smittevernhensyn ved våre arrangementer (når det åpnes for dette):

  • Registrering: Vi må ha navn og telefonnummer til alle deltakere.
    • Vi er pålagt å ha kontaktinfo i forhold til eventuell smittesporing. Oppbevares i 14 dager.
  • Personer med luftveissymtomer kan ikke delta
  • Hold 2 meter avstand til andre
  • Vask hendene eller bruk håndsprit når du kommer til kirka

Takk for at du viser hensynheart

Tilbake