Viktig informasjon fra menigheten (oppdatert 20.02.21)


Vi følger med på smittesituasjonen, og oppdaterer løpende informasjonen om hva som er de eventuelle restriksjoner og anbefalinger.

 

Fortsatt strenge smittevernrestriksjoner i

Sørnes og de andre Solakirkene: Herunder er noen av de mest aktuelle punktene for oss som menighet:

Fra og med 23.februar har vi mulighet til å arrangere gudstjenester og arrangement med opptil 100 deltakere. Dette er en gledelig nyhet og mer informasjone kommer etterhvert.

HER er nåværende anbefalinger og regler i Sola kommune.

Frem til 23.februar gjelder fortsatt dette (ny info kommer før det):

 • På arrangementer innendørs kan vi være max 10 stk (uansett alder).
 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Arrangementer og private sammenkomster på offentlig sted/leid lokale bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes, gjelder følgende regler: 

  - Arrangementer for 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen.
  -  Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid, eller lånt lokale. 
  - Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten fastmonterte seter innendørs. 
  - Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs. 
  - Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten fastmonterte seter, utendørs. 

 

Pga. av de pågående smittevernbestemmelsene har de ansatte på kontorene fortsatt i stor grad hjemmekontor og er tilgjengelige på mobiltelefon i kontortiden, med noen variasjoner i arbeidstid og tilgjengelighet.

 

Menighetskontorene i kirkene, Solakirkenes servicetorg og kirkevergekontoret har telefontid fra 08.30-15.00.

Ta gjerne kontakt! Du kan ta kontakt både på tlf.51755370 og på E-post: post@solakirkene.no 
 

Fysisk oppmøte på kontoret etter avtale.

 

 

 

Husk i disse coronatider:

Vennligst avstå fra håndhilsing og annen fysisk kontakt.

 

 

 

Situasjonen i menighetene vil stabene drøfte fortløpende. Ta kontakt med daglig leder Cecilie L. Fassotte på nr 41221521 eller mail cecilie.fassotte@sornesmenighet.no dersom du har spørsmål vedrørende arrangement.
 

Ytterligere info kommer i Ukesnytt som sendes ut pr mail hver torsdag. Ta kontakt om du vil abonnere på "Ukesnytt fra Sørnes". Søndagsskolen må vente til vi kan samle opptil 200 stk i gudstjenestene igjen.

 

"Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går."   - Josva 1,9

 


I de tilfellene vi møtes minner vi om:
 

 • Hold minst 1 meter avstand til andre
 • Ha god håndhygiene
 • Holde nede antall personer du møter
 • Ingen med forkjølelsessymptomer kan delta
 • Deltagere registreres med navn og telefonnummer (gjerne forhåndskrevet lapp)

Tilbake