Høst-basar lørdag 2.oktober kl 13-15


Det blir basar med korsang, andakt og mange fine premier

 

(Foto: Gabby Orcutt, Unsplash)

Vi ønsker velkommen til høstbasar lørdag den 2.oktober fra kl 13.00 til ca kl 15.00!

Det blir sang av barnekorene, GospelKids og Minsigospel. Det blir også servering av grøt, kaffe/ saft og kaker. Utloding i to omganger og mange fine gevinster!

 Vi håper at små og store vil sette av denne datoen  smiley

Meld gjerne ifra til daglig leder (Cecilie.fassotte@sornesmenighet.no) dersom du allerede nå vet at du vil hjelpe med for eksempel kjøkkentjeneste eller kakebaking til basaren.

Tilbake